Joico.pl
Studia podyplomowe cad.meil.pw.edu.pl
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Studia podyplomowe CAD/CAM/CAE na wydziale MEiL. Tematem studiów jest wykorzystanie systemów komputerowych w zakresie projektowania i wytwarzania. Uprzejmie zawiadamiamy, że na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej sąprowadzone studia podyplomowe w zakresie specjalności pn. Nowoczesne Metody Projektowania z Zastosowaniem Zaawansowanych Technik CAD/CAM/CAE.